Từ 1-11-2016 xe bán tải được xem như xe con

Kể từ ngày 1-11-2016, dòng xe bán tải (xe pick-up) sẽ được đối xử như xe con khi lưu thông trên đường. Theo đó, xe bán tải không còn bị hạn…

Daihatsu bán tải pickup cabin kép 5 chỗ 800kg
Daihatsu bán tải pickup cabin kép 5 chỗ 800kg

Kể từ ngày 1-11-2016, dòng xe bán tải (xe pick-up) sẽ được đối xử như xe con khi lưu thông trên đường. Theo đó, xe bán tải không còn bị hạn chế về nhiều mặt như phân làn, đi vào giờ cấm hay không cấm trong hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ.

Đây là một trong những nội dung trong Quy chuẩn 41 năm 2016 (QCVN 41: 2016/BGTVT) ban hành theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-11-2016.

Quy chuẩn này thay thế cho QCVN 41:2012/BGTVT của Bộ GTVT; trong đó chưa có khái niệm rõ ràng về xe bán tải.

Theo Mục 3.31 Điều 3 Phần 1 về quy định chung, xe bán tải có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhỏ hơn 1.500 kg và có từ năm chỗ ngồi trở xuống được xem là xe con.

Sự ra đời của quy chuẩn này sẽ chấm dứt việc tranh cãi nhiều phía về việc nhiều người điều khiển xe bán tải mang dấu C hay D thi thoảng vẫn bị cảnh sát giao thông thổi phạt khi đi vào làn xe con trên đường có phân làn do khái niệm về xe này chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, đối với quy định niên hạn sử dụng 25 năm và đăng ký biển số phân biệt, xe bán tải vẫn phải áp dụng theo quy chế riêng như lâu nay mà không được xem như là xe con.

(Doanhnong)