Triển khai mô hình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái

Đô thị hóa sẽ mang lại nhiều cơ hội và cả những thách thức, cùng với tình trạng tăng nhanh dân số, di dân từ nông thôn ra thành thị, sự thiếu thốn hoặc chưa hoàn chỉnh của cơ sở hạ tầng cũng là một trong những nguyên nhân làm cho vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái.

Đó là ý kiến chia sẻ của bà Đào Hồng Lan – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tại “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” diễn ra ngày 4/11/2017 tại TP Hồ Chí Minh.

Mô hình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái thuộc đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu phát hiện, can thiệp và hỗ trợ can thiệp kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái”
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái”

Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, triển khai thí điểm một số mô hình thúc đẩy bình đẳng giới ở các địa phương, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

Qua đó, đến năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực. Nhiệm vụ chính của đề án sẽ tập trung vào 4 nội dung là: Nâng cao nhận thức; Nần cao năng lực và trách nhiệm giải trình;Triển khai hoạt động phòng ngừa và dịch vụ mô hình hỗ trợ can thiệp.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan, cho biết: “Với những nỗ lực chung, hy vọng những thành phố, đô thị hay làng quê trở nên an toàn hơn, thân thiện hơn đối với phụ nữ và trẻ em gái sớm trở thành hiện thực. Từ kết quả của hội thảo, chúng tôi sớm hoàn thiện những tiêu chí để trình ban hành và triển khai chung trong toàn quốc”.

Hiện nay, đề án đã được triển khai và đạt được một số kết quả, trong đó, 38/63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai đề án; Nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực đã được thực hiện; Mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cũng đã được triển khai.

Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm về triển khai mô hình thành phố an toàn cho trẻ em gái của Plan và kinh nghiệm về triển khai mô hình thành phố an toàn cho trẻ em gái ở cộng đồng của ActionAid Việt Nam. Sáng kiến điển hình toàn cầu về thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn với phụ nữ, trẻ em gái và kinh nghiệm triển khai chương trình thành phố an toàn ở 27 thành phố trên thế giới với nhiều nội dung khác nhau.

Anh Đức-DĐDN