Thủ tướng yêu cầu rà soát đất đai của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 563/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về xử lý vướng mắc khi triển khai Công văn số 342/TTg-V.I ngày 7/3/2017 và Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2016.

123Theo thông báo, ngày 29/11/2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý vướng mắc khi triển khai Công văn số 342/TTg – V.I và Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN.
Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Công văn số 342/TTg – V.I và Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP – ĐMDN, ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến các bộ, cơ quan và địa phương tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc rà soát đất đai của các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa theo quy định của pháp luật về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Trường hợp đất của doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc diện thu hồi theo quy định tại Điều 62, Điều 64 và Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện thu hồi, bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118, Luật Đất đai năm 2013 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra sai phạm, thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo này thay thế nội dung tại Điểm 3, Công văn số 10285/VPCP – ĐMDN.

Theo TTXVN/Báo Tin tức