Chính trị xã hội

IMG_8478_chutichcutanghoachutichmoi72F6A6F

Hội Nông dân Việt Nam gia nhập AFA

Hội Nông dân Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên Hội Nông dân châu Á (AFA). Từ khi AFA được thành lập (năm 2002), Hội Nông dân Việt…

IMG_20160722_093452
Liên kết để hội nhập và phát triển bền vững

Hôm nay ngày  22/07, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa…

Các tin khác

Trang 9 của 9123456789