Tạm dừng chuyển nhượng đất ở Bắc Vân Phong

Trước tình trạng sốt đất do giới đầu cơ thổi giá dù chưa lên đặc khu Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Vạn Ninh), mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã có văn bản gửi Sở TN-MT về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực này.

Tạm dừng chuyển nhượng đất ở Bắc Vân Phong 2
Tạm dừng chuyển nhượng đất ở Bắc Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Theo đó, việc tạm ngừng này là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban Tỉnh ủy vào sáng 4/5. Do đó, Chủ tịch tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, BQL Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hánh chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo cho UBND tỉnh trong ngày 9/5/2018.

Trước đó, ngày 13.4, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với UBND H.Vạn Ninh về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND H.Vạn Ninh, thời gian qua, thông tin địa phương sẽ trở thành đặc khu hành chính – kinh tế Bắc Vân Phong nên giao dịch đất đai, giá đất tăng đột biến. Cùng với đó, tình hình lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, phá rừng… diễn biến phức tạp, tập trung tại các xã Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Vạn Hưng.