Sản phẩm Bún bò Huế đã được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đăng ký nhãn hiệu chứng nhận này cùng với logo nhận diện, nhằm xây dựng một sản phẩm bún bò Huế đúng qui chuẩn, được luật pháp bảo hộ, không phải để sở hữu riêng.

Screen Shot 2016-08-07 at 3.26.06 PM
Logo đã đăng ký của nhãn hiệu Bún bò Huế

Ông Phan Ngọc Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, người đã ký ban hành qui chế này cho biết: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng “nhãn hiệu chứng nhận bún bò Huế” này cùng với Logo nhận diện đã đăng ký, sẽ được cấp phép với điều kiện phải đảm bảo theo đúng qui chuẩn về nguyên liệu, chế biến, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Việc đăng ký nhãn hiệu bún bò Huế có thể sẽ giúp tăng uy tín thương hiệu nhà hàng, quán ăn của mình, đồng thời còn nhằm phòng ngừa để mất thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa của địa phương, của quốc gia.

Tuy nhiên, người bán bún bò Huế nếu không sử dụng nhãn hiệu kèm logo bún bò Huế đã đăng ký của tỉnh Thừa Thiên – Huế thì không phải đăng ký với chủ sở hiệu nhãn hiệu này.

Ông Phan Ngọc Thọ đã nói rõ nói rõ: nhãn hiệu bún bò Huế mà chúng tôi vừa công bố là một nhãn hiệu tập thể do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ sở hữu, đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và giao cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên – Huế quản lý.

Mẫu của nhãn hiệu chứng nhận gồm chữ “Bún bò Huế” và hình ảnh được thể hiện bằng logo nhận diện riêng (xem ảnh trên). Việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu này trước mắt giao cho Hiệp hội du lịch quản lý; sau này khi Hiệp hội Bún bò Huế ra đời, sẽ giao cho tổ chức này quản lý.

Người kinh doanh bún bò Huế ở Việt Nam và cả trên thế giới, nếu không sử dụng nhãn hiệu có logo bún bò Huế đã được đăng ký sở hữu thì đương nhiên không phải đăng ký với chủ sở hiệu nhãn hiệu này.

Những ý kiến cho rằng chỉ cần treo bảng hiệu có cụm từ “Bún bò Huế” thì phải đăng ký với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế là không đúng.

(Theo Tuổi Trẻ)