Sài Gòn trong ngày 30 tháng Tư lịch sử

Những hình ảnh một TP Hồ Chí Minh năng động, đầy sức sống trên con đường đổi mới, phát triển, nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hoá vốn có, cái làm nên tính cách người Sài Gòn

02

03

Screen Shot 2017-04-30 at 12.25.46 PM

Screen Shot 2017-04-30 at 12.30.40 PM

Screen Shot 2017-04-30 at 12.28.15 PM

Screen Shot 2017-04-30 at 12.33.00 PM

Screen Shot 2017-04-30 at 12.35.27 PM

Screen Shot 2017-04-30 at 12.52.36 PM

IMG_20170429_131319

IMG_20170429_140500

TĐA

IMG_20170429_140544

Ảnh Bình Nguyễn / Tieudung24h