Ra quân chiến dịch “chung tay vì thành phố không ngập nước”

Ngày 27/5/2017, Đoàn viên thanh niên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”.

Ông Diệp Như Thịnh - PGĐ Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”
Ông Diệp Nguyên Thịnh – PGĐ Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”

Với tinh thần xung kích của lực lượng Đoàn thanh niên, góp phần thực hiện tốt một số chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015- 2020 của TP Hồ Chí Minh như: Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường. Tiếp nối thành công của chương trình “Sơn nắp hầm ga chống thoát nước” với khẩu hiệu “Đừng bỏ rác ở đây, rác làm tắc cống gây ngập nước” tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2016, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6/2017). BCH Đoàn Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” bằng dụng cụ thu gom rác đặt trên xe 2 bánh, với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”.

2

Ông Diệp Như Thịnh - PGĐ (người mặc áo trắng) cùng các đoàn viên thanh niên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”
Ông Diệp Nguyên Thịnh – PGĐ (người mặc áo trắng) cùng các đoàn viên thanh niên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”

Mùa mưa năm 2017 đang tới, tình trạng người dân xả rác bừa bãi ra môi trường đã làm các miệng hố ga thu nước bị bít lại; hệ thống cống, lòng kênh, rạch bị bồi lắng không chỉ gây ô nhiễm môi trường, hạn chế khả năng thoát nước mà còn là nguyên nhân gây ngập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ông Diệp Nguyên Thịnh- PGĐ Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy” với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”  nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân TP Hồ Chí Minh trong việc không xâm hại, không xả rác vào hệ thống thoát nước hướng  tới xây dựng TP Hồ Chí Minh: Xanh- Sạch- Đẹp trong tương lai”.

Được biết, sau khi kết thúc Lễ ra quân “Tuyên truyền người dân không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy”  với thông điệp “Chung tay vì thành phố không ngập”, mô hình thu gom rác đặt trên xe 2 bánh sẽ được triển khai tại các chi nhánh thoát nước trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Anh Đức-DĐDN