Nhà đầu tư đang đợi Luật Đặc khu

Dự Luật Đặc khu được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi trong cách thức thu hút FDI, hướng dòng vốn FDI chất lượng đổ vào Việt Nam. Ông Hoàng Đình Phi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong – một trong 3 mô hình thí điểm đặc khu, chi sẻ quan điểm để hiểu rõ hơn về mô hình này.

Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) đang được xây dựng, lấy ý kiến vào đúng thời điểm Việt Nam tròn 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài…