Miễn nhiệm chức Chủ tịch KSB của ông Võ Trường Thành

Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh cao nhất trong công ty của ông Võ Trường Thành.


Khai thác đá ở cụm mỏ Thường Tân - Tân Mỹ
Khai thác đá ở cụm mỏ Thường Tân – Tân Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) quyết định miễn nhiệm ông Võ Trường Thành khỏi chức vụ chủ tịch HĐQT và không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/7/2016.

Đáng chú ý, ông Võ Trường Thành chỉ mới được bổ nhiệm chức Chủ tịch Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương từ ngày 26/4/2016 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016. Như vậy, chỉ sau 3 tháng nắm giữ, ông Thành đã phải rời khỏi cương vị này.

Ông Võ Trường Thành bị miễn nhiệm chức chủ tịch khoáng sản Bình Dương.

Được biết, ngoài làm “sếp” ở Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương, ông Thành cũng là chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF).

Vào ngày 7/7/2016, ông Võ Trường Thành đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu KSB mà lúc đó KSB đang ở đỉnh 92.500 đồng/cp, ông Thành cũng không còn là cổ đông của công ty.

Liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành của ông Thành, ngày 19/7, CTCP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát- một thành viên của VinGroup đã có quyết định tạm dừng việc chuyển đổi khoản vay trị giá hơn 1.200 tỷ đồng tại doanh nghiệp này.