Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn năm 2017

Diễn ra từ ngày 13 đến 19/7/2017 tại TP Hồ Chí Minh, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017 đã tạo ra cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp nông nghiệp với người sản xuất, người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017, diễn ra từ ngày 13 đến 19/7/2017 tại TP Hồ Chí Minh
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017, diễn ra từ ngày 13 đến 19/7/2017 tại TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, giúp người sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận thị trường và người tiêu dùng, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) đã tổ chức “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017.

Theo ông Lê Duy Minh – Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA): “Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng theo hướng kinh tế hàng hóa. Nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã, trang trại gia đình, kinh tế đồi rừng, vườn rừng, hộ chuyên canh, chuyên nuôi bò đàn, thịt lợn hướng nạc hình thành và phát triển nhanh chóng. Nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã phát triển được nền nông nghiệp theo hướng chuyên canh lớn với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, từng bước hình thành được cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá ổn định theo hướng hiệu quả, bền vững”.

“Do đó, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017 đã tạo ra cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp nông nghiệp với người sản xuất, người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của cả nước”, ông Lê Duy Minh, nhấn mạnh.

2

3

Các gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017
Các gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển Kinh tế Nông thôn 2017 đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia với quy mô hơn 200 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng gian trưng bày và giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sản phẩm nông lâm sản, vật tư nông nghiệp, hàng công nghiệp, thương mại và làng nghề truyền thống phục vụ phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Theo Ban tổ chức, trong suốt những ngày diễn ra hội chợ, các doanh nghiệp đều có các chương trình khuyến mại dành cho khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng, cũng như hỗ trợ người sản xuất tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tư vấn phát triển sản xuất bền vững, cung cấp những thông tin khoa học kỹ thuật, những giải pháp chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo cơ hội liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới.

Quang Đạm-Bình Nguyễn (VFAEA)