Hòa Bình nuôi ong mật chất lượng cao

Sau 9 tháng triển khai (từ tháng 3 – 11/2017) cho thấy đàn ong sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất mật ước đạt 18,8 kg/đàn/năm tăng hơn 13% so với hộ ngoài mô hình.

1

Năm 2017, được sự hỗ trợ của dự án “Nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên”, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình đã triển khai mô hình quy mô 100 đàn ong nội (A.cenara) với 5 hộ tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình tham gia.

Mô hình hỗ trợ 100% con giống (20 đàn/hộ) mỗi đàn có 3 cầu đạt tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng con giống, đảm bảo tỷ lệ trứng, ấu trùng, nhộng và cấp 20kg đường/hộ…

Sau 9 tháng triển khai (từ tháng 3 – 11/2017) cho thấy đàn ong sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất mật ước đạt 18,8 kg/đàn/năm tăng hơn 13% so với hộ ngoài mô hình.

Đình Thủy-NNVN