Hà Nội đi đầu phát triển bò BBB

Bò BBB (Blanc – Bleu – Belge) là giống bò với màu lông chủ yếu là trắng, xanh lốm đốm. Bò có cơ bắp phát triển. Khi trưởng thành (tuổi thứ 3) bò đực có khối lượng 1.100 – 1.200kg, bò cái 710 – 720kg.

Nuôi tốt bê đực 12 tháng tuổi có khối lượng 480kg, bê cái 370 – 380kg. Bê từ 6 – 12 tháng tuổi có tăng trọng bình quân 1,3kg/ngày. Bê đực giết thịt lúc 16 tháng tuổi có tỷ lệ thịt xẻ là 66%.

Bò BBB - vật nuôi có triển vọng
Bò BBB – vật nuôi có triển vọng

Theo Cty CP Giống gia súc Hà Nội thì trong các con lai F1 giữa bò đực nhập ngoại với bò lai Sind ở nước ta thì con lai F1 giữa bò đực BBB và cái lai Sind cho khả năng tăng trọng và chất lượng thịt tốt hơn cả. Khối lượng bê sơ sinh đạt 27- 30kg, tăng trọng 850 – 1.200gr/ngày, 18 tháng tuổi đạt 430 – 480kg, tỷ lệ thịt xẻ là 61%, tỷ lệ thịt tinh là 49 – 53%. Bò khỏe, ít bệnh, thịt thơm ngon, tỷ lệ protein là 20,5%, tỷ lệ mỡ giắt trong cơ là 1,5%.

Kết quả phối giống 11.000 liều tinh thì có 6.875 con có chửa với 1,6 liều/con chửa. Bò cái nền đẻ dễ, không có trường hợp nào phải can thiệp trong 5.000 trường hợp bò đẻ, bò mẹ động dục lại khoảng 30 – 45 ngày sau đẻ. Tuy nhiên để đạt kết quả trên, khi chọn bò cái nền để phối giống bò đực BBB phải chọn những có khối lượng lớn hơn 280kg; chú ý chỉ chọn bò đã đẻ từ lứa thứ 2 đến lứa thứ 5, không có dị dạng cơ thể và bộ phận sinh dục ngoài, chỉ phối giống cho bò sau khi đẻ ít nhất 45 ngày.

Ông Nguyễn Đạt Trung, Phó TGĐ Cty CP Giống gia súc Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đã có 60.000 bò lai F1 BBB nuôi trong nông trại và nông hộ được phối bằng tinh BBB nhập từ Bỉ. Tháng 2/2017, Cty đã nhập 5 bò đực BBB từ Bỉ, hiện bò đạt trọng lượng khoảng 700kg. Dự kiến khi khai thác tinh 5 bò đực này cùng với việc sản xuất tinh cọng rạ với dây truyền công nghệ tiên tiến của Đức tại Cty thì giá thành tinh cọng rạ sẽ giảm khoảng 1/3 so với việc nhập tinh hiện nay. Điều này mở ra hướng mới góp phần đẩy mạnh việc phát triển và nhân nhanh bò thịt lai BBB ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

2

Nguyễn Văn Bắc-NNVN