Giá tiêu tuần qua: Bình Phước giảm mạnh còn 45.000 đồng/kg

Tuần qua giao dịch hạt tiêu tại các vùng nguyên liệu giảm 500 – 1.000 đồng/kg xuống 44.500 – 46.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Bình Phước giảm mạnh nhất xuống 45.000 đồng/kg.

Dưới đây là diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu trên cả nước trong tuần qua.

giá tiêu, giá hạt tiêu

Giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu trong tuần qua (8/7 – 13/7/2019)

ĐVT: Đồng/kg

giá tiêu, giá hạt tiêu

                                                                 Nguồn:Tintaynguyen