“Chúng tôi dự báo tình trạng dư cung phốt phát giảm sẽ tiếp tục hỗ trợ giá DAP hồi phục”.

Credit Suisse hạ dự báo giá DAP ở Tampa, Floria.

Năm 2017 hy vọng giá giảm 40 USD/tấn, xuống 340 USD, và năm 2018 giảm 30 USD, xuống 350 USD.

Trong những rủi ro lớn đối với giá, Credit Suisse chỉ ra nguồn cung cấp rẻ hơn từ OCP, doanh nghiệp khai thác mỏ của nhà nước Maroc chiếm tới 75% trữ lượng phốt phát trên thế giới. Ngoài ra nguồn cung kali sẽ chỉ tăng vào năm 2018, bởi khả năng  sản xuất của  Ma’aden và OCP nhiều hơn nữa.

Sau khi nguồn cung cấp mới đến, “khả năng giá một số nguyên liệu sản xuất DAP hồi phục là rất ít”, Credt Suisse cho biết.

Với tiềm năng tạo thêm áp lực về giá từ các hóa chất nguyên liệu rẻ tiền như Lưu huỳnh và Ammonia, được sử dụng trong chế biến  phốt phát cứng thành DAP.

Xuất khẩu phốt phát của Trung Quốc “tăng mạnh trong tháng 6 và trở lại quanh mức bình thường sau khi giảm đáng kể hồi đầu năm”, Credit Suisse ghi nhận.

Trong báo cáo của PhosAgro cho biết, sản xuất phân bón 6 tháng đầu năm 2016 tăng 8,7%.

Giá phốt phát giảm cũng sẽ tạo thêm áp lực, Credit Suisse cho biết, thể hiện mối tương quan giữa chất dinh dưỡng và mùa vụ.

Kết quả của giá phốt phát thấp, hy vọng thu nhập từ phốt phát, nhà sản xuất PhosAgro khổng lồ của Nga vào năm 2017 sẽ giảm 18%, trong khi Ma’aden của Saudi Arabia hạ dự báo thu nhập xuống 76%.

Credit Suisse duy trì xếp hạng hoạt động kém hiệu quả đối với Ma’aden và Mosaic, và xếp hạng trung bình cho PhosAgro và Incitec Pivot.

Nhưng mặc dù giá ở gần mức thấp như hiện nay, họ vẫn đang tìm kiếm mức giá sàn, Credit Suisse cho biết.

Rủi ro giảm giá sẽ bị giới hạn bởi“những quy tắc ứng xử của những người tham gia thị trường phốt phát, OCP”.

Việc nhiều người tham gia vào thị trường phốt phát nghĩa là sản lượng ngày càng gia tăng và giá suy giảm hơn nữa, buộc chúng ta phải giảm sản xuất.

(Theo Vinanet-VITIC/Agrimoney)