Đời sống dân cư nông thôn được cải thiện đáng kể

Đời sống dân cư nông thôn tiếp tục được cải thiện. Bình quân, cứ 100 hộ có 1,44 ô tô; 129,26 xe máy, 11,61 máy giặt; 65,36 tủ lạnh và tủ đá…Đến năm 2016, đã có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 100% số xã có đường ô tô từ UBND xã tới UBND huyện đi được quanh năm…

Đời sống cư dân nông thôn đã thay đổi sâu sắc
Đời sống cư dân nông thôn đã thay đổi sâu sắc

Tổng cục Thống kê vừa tổ chức họp báo Công bố chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016, đồng thời đánh giá khái quát tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2011-2016.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn được tiến hành trên phạm vi cả nước.
Kết quả điều tra cho thấy, đời sống dân cư nông thôn tiếp tục được cải thiện. Bình quân, cứ 100 hộ có 1,44 ô tô; 129,26 xe máy, 11,61 máy giặt; 65,36 tủ lạnh và tủ đá…

Đánh giá về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội nông thôn trong 5 năm qua, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh cho biết, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là kết cấu hạ tầng. Trong đó, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng thông suốt.

Tại thời điểm 1/7/2016, cả nước có 8.927 xã có đường ô tô kết nối UBND xã với UBND huyện (chiếm 99,4% tổng số xã); gần 74,9 nghìn thôn có đường ô tô kết nối với trụ sở UBND xã (chiếm 93,7% tổng số thôn).

Đến năm 2016, đã có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 100% số xã có đường ô tô từ UBND xã tới UBND huyện đi được quanh năm…

Kết quả điều tra cũng cho thấy, cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, theo hướng nâng cao dần tỷ trọng ngành nghề phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Năm 2016, khu vực nông thôn có 8,58 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 53,7% tổng số hộ, giảm 8,5 điểm phần trăm so với năm 2011); 6,4 triệu hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 40,0% tổng số hộ và tăng 6,6 điểm phần trăm)./

Công Trí-LM