Diễn đàn Kinh tế Hợp tác và Phát triển Trang trại Việt Nam Lần II

Diễn đàn Kinh tế Hợp tác và Phát triển Trang trại Việt Nam Lần 2, năm 2017, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 5…

Diễn đàn Kinh tế Hợp tác và Phát triển Trang trại Việt Nam Lần 2, năm 2017, được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, với Chủ đề: Vai trò của tín dụng trong hỗ trợ Kinh tế Hợp tác và Phát triển Trang trại, Do Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan thường trực phía Nam – Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức với sự tham gia hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Mục đích của Diễn đàn lần này là thảo luận và kiến nghị những vấn đề liên quan đến sự phát triển của kinh tế Trang trại và HTX như: Chính sách khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp, Trang trại; Doanh nghiệp nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm; Vai trò của tín dụng trong hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; Chính sách xúc tiến thương mại và đào tạo; Tìm kiếm các giải pháp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giúp hai lĩnh vực này phát triển.

Cả nước hiện có trên 29.800 trang trại với tổng diện tích gần 134.000ha. Trong đó, trang trại trồng trọt chiếm 25,6%, chăn nuôi chiếm 48,7%, thủy sản chiếm 14,2%, lâm nghiệp chiếm 0,4% và trang trại tổng hợp chiếm 10,9%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến của kinh tế hộ, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao; là đơn vị sản xuất tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, cũng như chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Có thể nói, kinh tế trang trại là nhân tố mới ở nông thôn; là động lực mới, nối tiếp và phát huy động lực của kinh tế hộ.

Các doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân có quan tâm tham gia, xin liên hệ Văn phòng TW Hiệp hội tại số 84 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh (ĐT: 08.38244203 – 0919789944 – Email:vfaeavn@gmail.com)

Bình Nguyễn