Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục

11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 22,14 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2016.

1Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

2Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2017 ước đạt 7,57 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: DN&TM)

3Giá trị xuất khẩu hồ tiêu 11 tháng đạt 1,06 tỷ USD.
4Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng ước đạt 6,87 tỷ USD.
5Giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng ước đạt 2,48 tỷ USD. (Ảnh: Báo Dân trí)
6Khối lượng xuất khẩu cao su 11 tháng ước đạt 1,21 triệu tấn và 2,01 tỷ USD, chỉ tăng 8,2% về lkhối lượng nhưng tăng tới 38,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: Doanh nhân Online)
7Giá trị xuất khẩu 11 tháng đối với mặt hàng cà phê ước đạt 2,89 tỷ USD.
8Giá trị xuất khẩu 11 tháng đối với mặt hàng điêì ước đạt 3,2 tỷ USD.
Theo VOV.vn