Tiền tệ

Chi phí về thuế, bảo hiểm… chiếm 40% lợi nhuận của DN

Phí giao thông ảnh hưởng đến giá từng mớ rau, cân thịt mỗi gia đình phải sử dụng hàng ngày, ảnh hưởng tới từng mớ rau từ nông thôn đưa…

Các tin khác