Có nên thành lập lực lượng kiểm ngư các tỉnh?

Sáng 6/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, Ủy ban KHCN-MT nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Thủy sản nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

Có một vấn đề đáng chú ý trong dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau, đó là có nên thành lập lực lượng kiểm ngư ở các tỉnh. Về vấn đề này, theo ông Phan Xuân Dũng, hiện có 3 loại ý kiến. Cụ thể, có ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì lực lượng kiểm ngư trung ương (có các chi cục tại các vùng – gọi tắt là kiểm ngư vùng) như hiện nay, không thành lập thêm hệ thống kiểm ngư cấp tỉnh nhưng có chính sách tăng cường nguồn lực, chế độ cho thanh tra chuyên ngành thủy sản.

Lí do là báo cáo tổng kết 13 năm thi hành pháp luật về thủy sản chưa đánh giá kỹ hoạt động và hiệu quả của lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản cũng như lực lượng kiểm ngư.

Vì thế, việc chuyển lực lượng thanh tra chuyên ngành tại chi cục thủy sản của 28 tỉnh sang kiểm ngư là chưa phù hợp mà chỉ cần tăng cường nguồn lực, chế độ cho thanh tra và có sự phối hợp tốt của kiểm ngư vùng.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị bên cạnh lực lượng kiểm ngư trung ương, cần thành lập thêm hệ thống kiểm ngư tại 28 tỉnh ven biển trên cơ sở chuyển từ lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản tại các chi cục thủy sản.

Nhóm ý kiến thứ ba, tùy vào tính chất đặc thù của từng địa phương mà thành lập thêm kiểm ngư cấp tỉnh trên cơ sở cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành về thủy sản tại địa phương.

Dự kiến chiều ngày 7/6, Quốc hội sẽ thảo luận tổ để cho ý kiến vào dự thảo luật thủy sản.

Theo NNVN