Thức ăn – Chăn nuôi

Không còn phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

Sau thời gian dài kiểm tra, xử phạt, tới nay đã không còn phát hiện chất cấm Salbutamol trong các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc…

Chiêu trò trục lợi khủng khiếp của các công ty thức ăn chăn nuôi

Với chiêu bài đưa các loại khoáng vô cơ giá rẻ chỉ được dùng trong công nghiệp vào thức ăn chăn nuôi, các DN sản xuất thức ăn chăn nuôi đã thu những món lợi lớn thay vì phải sử dụng các loại khoáng chuyên dụng theo quy định.

Các tin khác