Nông nghiệp hữu cơ

Phải liên kết mới làm được nông nghiệp hữu cơ

Ngoài việc phải minh bạch thông tin trong sản xuất, để có sản phẩm hữu cơ thì phải có sự tham gia của doanh nghiệp chứ không thể là do nông dân hay các hợp tác xã làm được.

Thương lái Trung Quốc hại thanh long VietGap

Chứng chỉ VietGAP cấp cho các nhà vườn thanh long ở Bình Thuận thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của trái cây sạch. Thế nhưng, hiện người trồng thanh long tại đây đang quay lưng với tiêu chuẩn VietGap.

Các tin khác