Chính phủ đề xuất lập quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thực tế tại bốn tỉnh miền Trung xảy ra sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, Chính phủ cho rằng nếu có Quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh sẽ rất thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả, triển khai bồi thường thiệt hại cho người dân…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nếu có Qũy bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả. Ảnh: Như Ý
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nếu có Qũy bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả. Ảnh: Như Ý

Sáng 6/6, trình Quốc hội Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, việc đổi tên Quỹ từ “Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản” thành “Quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản” để mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ vì tái tạo chỉ là một hình thức để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo ông Cường, hoạt động bảo vệ, tái tạo, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản đều gắn liền với địa phương và các cộng đồng dân cư nên rất cần các nguồn tài chính từ xã hội hóa phục vụ thiết thực cho địa phương, cho cộng đồng để bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Mặt khác, việc khắc phục sự cố môi trường, hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh trong hoạt động trồng thủy sản thì địa phương là nơi trực tiếp triển khai thực hiện và chỉ có địa phương thực hiện là thuận lợi, đạt hiệu quả tốt nhất.

Thực tế tại bốn tỉnh miền Trung xảy ra sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, ông Cường cho rằng, nếu có Quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh sẽ rất thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả, triển khai bồi thường thiệt hại cho người dân, triển khai dự án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân, tái cơ cấu sản xuất…trên địa bàn tỉnh, thành phố và sẽ giảm rất nhiều nguồn lực từ các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian qua.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra về vấn đề trên, Chủ nhiệm Uỷ ban KH, CN&MT Phan Xuân Dũng cho biết, có rất nhiều ý kiến. Tuy nhiên, qua thảo luận Uỷ ban đề nghị không thành lập Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà cần có chính sách, quy định khuyến khích thành lập và phát triển Quỹ cộng đồng.

Bởi việc thành lập Quỹ sẽ dẫn đến thêm bộ máy biên chế, chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực tế khảo sát của Uỷ ban KH,CN&MT cho thấy, ở một số địa phương đã hình thành Quỹ cộng đồng gắn với mô hình đồng quản lý. Tuy nhiên, mô hình đồng quản lý này đang gặp nhiều khó khăn do quy mô của Quỹ cộng đồng còn nhỏ, thiếu nguồn lực tài chính cho hoạt động.

“Cần có những nghiên cứu để phát triển Quỹ cộng đồng gắn kết cùng với sự phát triển của mô hình đồng quản lý như nêu trong dự thảo Luật để bảo đảm sự phát triển bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo TP