Chi 4,51 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2017

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam 8 tháng đầu năm nay từ hầu hết các thị trường đều tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu từ Nga và Hàn Quốc tăng mạnh nhất.

1

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2017 cả nước nhập khẩu trên 1,12 triệu tấn xăng dầu, trị giá 591,22 triệu USD (giảm 5,2% về lượng nhưng tăng nhẹ 0,92% về trị giá so với tháng 7/2017); đưa tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước 8 tháng đầu năm 2017 lên 8,63 triệu tấn, trị giá 4,51 tỷ  USD (tăng 8,8% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016).

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam có xuất xứ từ Singapore chiếm 38,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 36% trong tổng kim ngạch, đạt trên 3,34 triệu tấn (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trị giá trên 1,62 tỷ USD (tăng 39% so với cùng kỳ).

Xăng dầu nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc chiếm 22,3% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26% trong tổng kim ngạch (đạt 1,92 triệu tấn, trị giá  1,17 tỷ USD); tăng mạnh tới 82% về lượng và tăng 117% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Malaysia chiếm 20% về lượng và chiếm 17,6% tổng trị giá (đạt 1,74 triệu tấn, trị giá 792,66 triệu USD), sụt giảm 22,5% về lượng và giảm 8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhập khẩu xăng dầu xuất xứ từ Thái Lan chiếm 9% thị phần, đạt 818.123 tấn, trị giá 407 triệu USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc 680.596 tấn, trị giá 344,92 triệu USD, chiếm gần 8% thị phần.

Tính chung, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường các nước Đông Nam Á chiếm tới 68% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm gần 63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu cả nước (đạt 5,89 triệu tấn, tương đương 2,82 tỷ USD).

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam 8 tháng đầu năm nay từ hầu hêt các thị trường đều tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Nga tăng rất mạnh, tăng 93,4% về lượng và tăng 115% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng tăng mạnh 82% về lượng và tăng 117% về kim ngạch.

Ngược lại, nhập khẩu xăng dầu sụt giảm mạnh nhất từ thị trường Đài Loan, chỉ đạt 9.522 tấn, trị giá 5,04 triệu USD (giảm 92% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ).

Giá nhập khẩu xăng dầu trung bình trong 8 tháng đầu năm nay tăng 28,3% so với giá trung bình cùng kỳ năm ngoái, đạt trung bình khoảng 522,71 USD/tấn; trong đó giá nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt mức cao nhất 607,7 USD/tấn và nhập khẩu từ Nhật Bản giá thấp nhất 335,2 USD/tấn.

Riêng trong tháng 8/2017, giá nhập khẩu xăng dầu đạt trung bình 527,51 USD/tấn (tăng 6,49% so với tháng 7/2017); trong đó giá nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc đắt đỏ nhất 568 USD/tấn; nhập từ Đài Loan giá tương đối cao 529,7 USD/tấn. Tuy nhiên, xăng dầu nhập khẩu từ Nhật Bản có giá rẻ nhất 332,3 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2017

Thị trường 8T/2017 % so sánh 8T/2017 với cùng kỳ
Tấn USD Lượng Trị giá
Tổng cộng 8.626.518 4.509.158.308 +8,79 +39,54
Singapore 3.335.704 1.624.367.021 +10,22 +39,03
Hàn Quốc 1.923.783 1.169.093.818 +82,06 +116,67
Malaysia 1.737.505 792.660.581 -22,54 -8,09
Thái Lan 818.123 406.995.122 +24,55 +55,77
Trung Quốc 680.596 344.922.265 -11,88 +7,13
Nga 24.713 14.122.586 +93,36 +115,32
Đài Loan 9.522 5.043.649 -92,45 -90,44
Nhật Bản 245 82.124 * *

Thủy Chung-VNN