Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá

Theo thông tin Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), qua khảo sát tại một số tỉnh miền Trung về hoạt động quản lý nghề cá cho thấy, do hạn chế về việc tuyên truyền dẫn đến việc ghi và nộp nhật ký khai thác của ngư dân không đầy đủ và có tính chất đối phó.

Các DN thủy sản miền Trung cam kết sử dụng nguyên liệu khai thác hợp pháp
Các DN thủy sản miền Trung cam kết sử dụng nguyên liệu khai thác hợp pháp

Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện và khắc phục các khuyến cáo của EU về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đoàn công tác IUU của VASEP đã đến các tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận làm việc với các chi cục thủy sản và ban quản lý cảng cá để khảo sát, tìm hiểu về hoạt động quản lý nghề cá tại các địa phương, quy trình cấp giấy xác nhận, chứng nhận khai thác, các vướng mắc bất cập trong quản lý khai thác thủy sản…

Qua khảo sát cho thấy còn nhiều bất cập, khó khăn trong việc thực hiện IUU tại các tỉnh. Trong đó, một số vấn đề quan trọng là việc tuyên truyền trong cộng đồng ngư dân, nậu vựa về các hoạt động khai thác bất hợp pháp, khai thác vi phạm quy định IUU chưa đủ dẫn đến việc ghi và nộp nhật ký khai thác của ngư dân không đầy đủ và có tính chất đối phó.

Bên cạnh đó, thiếu công cụ và chế tài hợp lý để thiết lập và kiểm soát cơ sở dữ liệu tàu thuyền, sản lượng khai thác, loài thủy sản khai thác; phân công chức năng, nhiệm vụ của chi cục thủy sản và ban quản lý cảng cá chưa phù hợp cho công tác quản lý khai thác, quản lý tàu thuyền, sản lượng…

Từ thực tế trên, các chi cục thủy sản và ban quản lý các cảng cá đề xuất phải tuyên truyền, tập huấn mạnh mẽ hơn, rộng rãi và cụ thể hơn cho cộng đồng ngư dân, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá, ngư cụ khai thác, vùng khai thác, cảng cá, sản lượng nguyên liệu hải sản, doanh nghiệp thu mua, chứng nhận khai thác; có chế tài chặt chẽ để các tàu cá thực hiện nghiêm túc việc ghi và nộp nhật ký khai thác, lắp đặt và bật thiết bị hành trình trong chuyến biển; trang bị thiết bị cho cảng cá phục vụ cho việc kiểm tra sản lượng như cân điện tử, phần mềm cơ sở dữ liệu.

LT-LM