Thông tin giá cả thị trường cập nhật

19-01-2018

  Mặt hàng  Tỉnh  Giá
Cá rô phi 0,5 kg/conThái Nguyên40000 đ/kg (bán lẻ)
Bắp cải trắng loại 1Thái Nguyên10000 đ/kg (bán lẻ)
Chè xanh búp khôThái Nguyên120000 đ/kg (bán lẻ)
Gạo tẻ thường Khang dânThái Nguyên11000 đ/kg (bán lẻ)
Đường cát Biên Hòa loại 1Thái Nguyên23000 đ/kg (bán lẻ)
Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồngThái Nguyên4000 đ/kg (bán lẻ)
Muối trắngThái Nguyên3000 đ/kg (bán lẻ)
Lân Lâm ThaoThái Nguyên10000 đ/kg (bán lẻ)