Bãi nhiệm Chủ tịch Gỗ Trường Thành

Ông Võ Trường Thành chính thức bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) từ ngày 12/8.

HĐQT CTCP Tập đoàn Gỗ Kỹ nghệ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) vừa công bố Nghị quyết về việc thay đổi, bổ sung các cán bộ quản lý công ty.

Theo đó, HĐQT quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Trường Thành từ ngày 12/8/2016 do ông Võ Trường Thành đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT trong tình hình khó khăn khẩn cấp của công ty.

Bãi nhiệm Chủ tịch Gỗ Trường Thành 2
Ông Võ Trường Thành nguyên Chủ tịch HĐQT CTy CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Đồng thời, HĐQT cũng quyết định chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Trần Hoài An từ ngày 13/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Bên cạnh đó, HĐQT TTF cũng quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Tạ Văn Nam từ ngày 12/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Miễn nhiệm ông Đinh Văn Hóa khỏi vị trí Phó tổng Giám đốc từ ngày 12/8/2016, đồng thời chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hóa từ ngày 13/8/2016.

Sau khi bãi nhiệm hàng loạt chức danh, HĐQT TTF cũng bầu bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo.

Theo đó, bà Vũ Tuyết Hằng hiện là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, làm Thành viên HĐQT từ ngày 13/8/2016 thay thế bà Trần Hoài An. Bà Vũ Tuyết Hằng cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 13/8/2016.

Bà Phạm Thị Huyền Nga được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/8/2016; bà Dương Thị Thụy Như làm Phó Tổng Giám đốc thường trực thay thế ông Tạ Văn Nam từ ngày 13/8/2016.

(Theo DNVN)